Onze verplichting aan het milieu.

30 procent van het energieverbruik van een huishouden komt voor rekening van huishoudelijke apparaten. Als producent van huishoudelijke apparaten heeft Bauknecht zijn verantwoordelijkheid genomen: onze producten zijn energiebesparend en milieuvriendelijk. Het ontwikkelen van zeer zuinige en milieuvriendelijke huishoudelijke apparaten staat bij ons centraal.

 

Verantwoordelijkheden nakomen

Bauknecht heeft respect voor mens, maatschappij en milieu altijd al als topprioriteit beschouwd. Bovendien maakt de ecologische verantwoordelijkheid deel uit van onze centrale ondernemingswaarden. Als wereldwijd opererende onderneming hebben we strikte normen ontwikkeld op het gebied van milieubescherming en deze in onze dagelijkse werkzaamheden geïntegreerd. De wettelijk vastgelegde eisen beschouwen we daarbij slechts als minimumeisen die we aan de maatschappij verplicht zijn.

Actieve bijdrage aan de normen van de toekomst

Bauknecht/Whirlpool speelt een belangrijke rol bij het uitwerken van toekomstige milieunormen en het oplossen van ecologische problemen. Bauknecht is actief binnen de Europese vereniging van fabrikanten van huishoudelijke apparatuur CECED en zet zich binnen de Europese Unie in voor het stimuleren van doeltreffende recyclingmethoden. Bauknecht en Whirlpool beschikken over een overkoepelende milieuraad die belast is met het coördineren van deze activiteiten. Deze raad spoort ecologische problemen op en ontwikkelt oplossingen hiervoor.

Design

Ons Eco-Design garandeert dat meer dan 95 procent van een apparaat recyclebaar is. Dat is mogelijk dankzij het gebruik van milieuvriendelijke materialen. Bovendien streeft het designteam ernaar vóór 2015 apparaten met een label voor energieverbruik en -kosten op de markt te brengen. Zo krijgt de klant duidelijke productinformatie.

Productie

Al onze productiecentra zijn reeds voorzien van afvalwaterzuiveringsinstallaties. Bovendien zijn we continu bezig om de CO2-emissies, het energieverbruik en de toepassing van schadelijke chemicaliën tot een minimum te beperken. Daaronder valt ook het inperken van de hoeveelheid afvalproducten.

Transport

Hierbij letten we op het gebruik van recyclebare productverpakkingen. Bovendien streven we naar een zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijke aflevering. Voorbeelden hiervan zijn transport over het spoor en het zo volledig mogelijk beladen van transportmiddelen.

Gebruik

90 procent van alle CO2-emissies van een apparaat ontstaat bij het gebruik. Daarom let Bauknecht al bij de ontwikkeling van de apparaten op een zo laag mogelijk verbruik van water en energie. Dankzij Bauknecht EcoPackage kan bij elk gebruik maar liefst 50 tot 70 procent aan water en energie worden bespaard. Bauknecht ondersteunt de consument bovendien met waardevolle informatie bij het duurzame gebruik van energiebronnen.

Afvalverwerking

Bij de verdere ontwikkeling van de AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische apparatuur)-richtlijn werken we nauw samen met de EU. Verder doen we mee aan het EU-programma ter bevordering van recycling.